Χειρισμός Εξαίρεσης Σεληνίου

Χειρισμός εξαίρεσης σεληνίου (λίστα κοινών εξαιρέσεων)

Τι είναι Εξαιρέσεις; Μια εξαίρεση είναι ένα σφάλμα που συμβαίνει κατά τη στιγμή της εκτέλεσης ενός προγράμματος. Ωστόσο, κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος, οι γλώσσες προγραμματισμού δημιουργούν μια εξαίρεση που πρέπει να αντιμετωπιστεί