Τύποι Δεδομένων Sql Server

Τύποι δεδομένων SQL Server με Παραδείγματα: Varchar, Numeric, DateTime σε SQL

Τι είναι το Datatype; Ο τύπος δεδομένων ορίζεται ως ο τύπος δεδομένων που κάθε στήλη ή μεταβλητή μπορεί να αποθηκεύσει στον MS SQL Server. Κατά τη δημιουργία οποιουδήποτε πίνακα ή μεταβλητής, εκτός από τον καθορισμό του ονόματος, μπορείτε επίσης