Μεταβατική Κατάσταση

Τι είναι ο έλεγχος μετάβασης κατάστασης; Διάγραμμα, Τεχνική, Παράδειγμα

Ο έλεγχος μετάβασης κατάστασης ορίζεται ως η τεχνική δοκιμής κατά την οποία οι αλλαγές στις συνθήκες εισαγωγής προκαλούν αλλαγές στην κατάσταση της εφαρμογής υπό δοκιμή (AUT).