Στατική Δοκιμή

Τι είναι η Στατική Δοκιμή; Τι είναι το Testing Review;

Σε αυτό το σεμινάριο θα μάθετε τι είναι η Στατική Δοκιμή; Τι είναι το Testing Review; Τεχνικές Στατικής Δοκιμής, τύποι κριτικών σε δοκιμές λογισμικού όπως Άτυπες κριτικές, Walkthroughs, Τεχνική ανασκόπηση, Επιθεωρήσεις και εργαλεία