Η Συμβολοσειρά Τελειώνειμε Τη Μέθοδο ()

Η συμβολοσειρά τελειώνει Με () μέθοδο σε Java με Παράδειγμα

Τι είναι η μέθοδος String 'endWith'; Η μέθοδος Java endWith χρησιμοποιείται για να ελέγξει εάν η συμβολοσειρά τελειώνει με υπο-συμβολοσειρά καθορισμένη από τον χρήστη ή όχι. Με βάση αυτή τη σύγκριση θα επιστρέψει boolean True ή F