Δομή Vs Ένωση

Διαφορά μεταξύ Δομής και Ένωσης

Τι είναι Δομή; Η δομή είναι ένας τύπος δεδομένων που καθορίζεται από τον χρήστη στη γλώσσα προγραμματισμού C και συνδυάζει λογικά συναφή στοιχεία δεδομένων διαφορετικών τύπων δεδομένων μαζί. Όλα τα στοιχεία δομής αποθηκεύονται στο