Εκτίμηση Δοκιμής

Τεχνικές εκτίμησης δοκιμών λογισμικού: Οδηγός βήμα προς βήμα

Η εκτίμηση δοκιμών είναι μια δραστηριότητα διαχείρισης η οποία προσεγγίζει πόσο χρόνο θα χρειαζόταν για να ολοκληρωθεί μια εργασία. Η εκτίμηση της προσπάθειας για τη δοκιμή είναι ένα από τα σημαντικότερα και σημαντικά καθήκοντα στη Διοίκηση Δοκιμών.