Έλεγχος Συναλλαγών Μετασχηματισμός

Έλεγχος συναλλαγών Μετασχηματισμός στην Πληροφορική: Εντολές TCL

Ο μετασχηματισμός ελέγχου συναλλαγής μας επιτρέπει να πραγματοποιούμε ή να επαναφέρουμε συναλλαγές κατά την εκτέλεση της αντιστοίχισης. Οι πράξεις ανάληψης υποχρεώσεων και επαναφοράς έχουν σημαντική σημασία καθώς εγγυάται την α