Διάγραμμα Κλάσης Uml

Σεμινάριο διαγράμματος κλάσης UML: Αφηρημένη τάξη με παραδείγματα

Τι είναι το UML; Η UML είναι μια γλώσσα διαγράμματος για τον καθορισμό, τον σχεδιασμό και την οπτικοποίηση των στοιχείων ενός συστήματος λογισμικού. Η «Ομάδα Διαχείρισης Αντικειμένων» δημιούργησε τη γλώσσα τον Ιανουάριο του 1997.