Σχέσεις Uml

Σχέσεις UML με ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Εξάρτηση, Γενίκευση, Πραγματοποίηση

Οι σχέσεις στο UML χρησιμοποιούνται για να αντιπροσωπεύουν μια σύνδεση μεταξύ διαφόρων πραγμάτων. Ονομάζεται επίσης σύνδεσμος που περιγράφει πώς δύο ή περισσότερα πράγματα μπορούν να σχετίζονται μεταξύ τους κατά την εκτέλεση ενός συστήματος