Ορισμένο Από Τον Χρήστη

Πώς να δημιουργήσετε εξαίρεση καθορισμένη από χρήστη στη Java

Εξαίρεση που ορίζεται από τον χρήστη ή προσαρμοσμένη εξαίρεση δημιουργεί τη δική σας κλάση εξαίρεσης και ρίξτε αυτήν την εξαίρεση χρησιμοποιώντας τη λέξη -κλειδί 'ρίψη'. Σε αυτό το σεμινάριο μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε εξαίρεση καθορισμένη από χρήστη στη Java με παραδείγματα.