Χειρισμός Εξαίρεσης Vb.net

Δοκιμάστε ... Πιάστε ... Τέλος, Ρίχνει, Εξαίρεση καθορισμένο από το χρήστη στο VB.Net

Τι είναι Εξαίρεση; Μια εξαίρεση αναφέρεται σε ένα πρόβλημα που προκύπτει κατά την εκτέλεση του προγράμματος. Προκαλείται από μια απροσδόκητη συγκυρία. Ένα καλό παράδειγμα είναι όταν εκτελείτε μια όπερα διαίρεσης