Δοκιμή Ευπάθειας

Τι είναι η αξιολόγηση ευπάθειας; Διαδικασία δοκιμής, Εργαλείο σάρωσης VAPT

Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΟΤΗΤΑΣ είναι μια διαδικασία για την αξιολόγηση των κινδύνων ασφαλείας στο σύστημα λογισμικού προκειμένου να μειωθεί η πιθανότητα απειλής. Ονομάζεται επίσης Έλεγχος ευπάθειας.