Λίστα Ελέγχου Δοκιμών Ιστού

Λίστα ελέγχου δοκιμών εφαρμογών Ιστού: Παράδειγμα δοκιμαστικών περιπτώσεων για ιστότοπους

Κατά τη δοκιμή των διαδικτυακών εφαρμογών, θα πρέπει να λάβετε υπόψη την παρακάτω λίστα ελέγχου.