Διαμόρφωση Διεπαφής Χρήστη Ιστού, Εφαρμογή

Διεπαφή χρήστη SAP CRM Web: Διαμόρφωση, εφαρμογή & εργαλεία βελτίωσης

Το SAP CRM έχει καθορισμένους πολλούς τυπικούς ρόλους (για παράδειγμα, Sales Professional) και εφαρμογές εντός αυτών των ρόλων (για παράδειγμα, Διαχείριση λογαριασμού)