Τι Είναι Η Εναρμόνιση Δεδομένων;

Τι είναι η Εναρμόνιση Δεδομένων; Ορισμός, διαδικασία, εργαλεία

Τι είναι η Εναρμόνιση Δεδομένων; Η συμφιλίωση δεδομένων (DR) ορίζεται ως μια διαδικασία επαλήθευσης δεδομένων κατά τη μετεγκατάσταση δεδομένων. Σε αυτή τη διαδικασία τα δεδομένα στόχου συγκρίνονται με τα δεδομένα προέλευσης για να διασφαλιστεί ότι το