Τι Είναι Η Data Science;

Φροντιστήριο επιστήμης δεδομένων για αρχάριους: Τι είναι, Βασικά & Διαδικασία

Η επιστήμη των δεδομένων είναι ένα διεπιστημονικό πεδίο που χρησιμοποιεί επιστημονικές μεθόδους, διαδικασίες, αλγόριθμους και συστήματα για την εξαγωγή γνώσεων και ιδεών από δεδομένα σε διάφορες μορφές, δομημένες και αδόμητες