Κέντρο Εργασίας Στο Sap Pp

Κέντρο εργασίας στο SAP PP: Δημιουργία, αλλαγή, εμφάνιση

Σε αυτό το σεμινάριο, θα μάθουμε να δημιουργούμε στο Κέντρο εργασίας χρησιμοποιώντας κωδικό συναλλαγής- CR01, CR02, CR03 στο SAP PP